Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ архітектури та містобудування 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

Ровишина Людмила Петрівна

Адреса: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин вул. П.Кравчика, 4 каб. №14

Контактний телефон: (04343)-6-14-85

Графік роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:15
П’ятниця з 9:00 до 17:00
Особистий прийом громадян ведеться:
понеділок, вівторок, середа – з 9:00 до 18:00

Відділ містобудування та архітектури /далі відділ/ є виконавчим органом міської ради згідно затвердженої структури штатного розпису. В своїй діяльності відділ підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міській раді, міському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, наказами міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
Основним завданням відділу є:
 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури в населених пунктах, розташованих на території Ладижинської міської ради.
 • Аналіз стану містобудування на території населених пунктів Ладижинської міської ради, організація розроблення, проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів міста Ладижин, селища Губник, села Лукашівка та іншої містобудівної документації.
 • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів на території міської ради, вдосконалення сфери життєдіяльності поліпшення їх архітектурного вигляду та благоустрою.
 • Забезпечення контролю за реалізацією генеральних планів населених пунктів, розташованих на території міської ради, здійсненням їх комплексної забудови, за якістю забудови та благоустрою жилих районів, виробничої та рекреаційної зон.
 • Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста.
 • Участь в роботі, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів в порядку, встановленому законодавством.
 • Вирішення питань розвитку містобудування, архітектури, благоустрою на підставі принципів залучення архітектурно-містобудівної ради для професійного колегіального розгляду та обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури та містобудування.
 • Залучення художників-монументалістів, скульпторів та дизайнерів для спільної діяльності з метою досягнення синтезу архітектури та образотворчого мистецтва.
 • Відповідно до покладених завдань відділвиконує такі функції:
 • Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради пропозиції з цих питань.
 • Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради.
 • Організовує розроблення всіх видів містобудівної документації населених пунктів на території міської ради і проведення її експертизи.
 • Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу), приватизації та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розглядає та подає до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території населених пунктів міської ради, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.
 • Розробляє пропозиції та готує комплексні висновки щодо розміщення об’єктів містобудування, реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об′єктів, розглядає і погоджує проекти всіх будівель та споруд на підвідомчій території.
 • Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
 • Приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, необхідність внесення змін до цих проектів.
 • Здійснює державний контроль за якістю будівництва та реконструкцій, бере участь в прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів житлово-громадського, виробничого і невиробничого призначення.
 • Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.
 • Готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, приймає в межах своєї компетенції рішення з усіх питань архітектури та містобудування на підвідомчій території, які є обов’язковими для виконання державними підприємствами, організаціями та установами, орендними, акціонерними товариствами, господарськими організаціями (об’єднаннями), громадськими та релігійними організаціями, іншими організаціями, іноземними та спільними юридичними особами, а також громадянами України та інших держав.
 • Здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.
 • Створює і веде архів містобудівної документації.
 • Здійснює контроль за ходом та порядком виконання робіт в місцях проходження інженерних комунікацій на території міста та відновлення благоустрою після закінчення цих робіт.
 • Інформує через засоби інформації населення про містобудівні програми міста, розміщення важливих об’єктів.
 • Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.
 • Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.