Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ архітектури та містобудування 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

Ровишина Людмила Петрівна

Адреса: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин вул. П.Кравчика, 4 каб. №14

Контактний телефон: (04343)-6-14-85

Графік роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:15
П’ятниця з 9:00 до 17:00
Особистий прийом громадян ведеться:
понеділок, вівторок, середа – з 9:00 до 18:00

Відділ містобудування та архітектури /далі відділ/ є виконавчим органом міської ради згідно затвердженої структури штатного розпису. В своїй діяльності відділ підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міській раді, міському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, наказами міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
Основним завданням відділу є:
 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури в населених пунктах, розташованих на території Ладижинської міської ради.
 • Аналіз стану містобудування на території населених пунктів Ладижинської міської ради, організація розроблення, проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів міста Ладижин, селища Губник, села Лукашівка та іншої містобудівної документації.
 • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів на території міської ради, вдосконалення сфери життєдіяльності поліпшення їх архітектурного вигляду та благоустрою.
 • Забезпечення контролю за реалізацією генеральних планів населених пунктів, розташованих на території міської ради, здійсненням їх комплексної забудови, за якістю забудови та благоустрою жилих районів, виробничої та рекреаційної зон.
 • Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста.
 • Участь в роботі, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів в порядку, встановленому законодавством.
 • Вирішення питань розвитку містобудування, архітектури, благоустрою на підставі принципів залучення архітектурно-містобудівної ради для професійного колегіального розгляду та обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури та містобудування.
 • Залучення художників-монументалістів, скульпторів та дизайнерів для спільної діяльності з метою досягнення синтезу архітектури та образотворчого мистецтва.
 • Відповідно до покладених завдань відділвиконує такі функції:
 • Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради пропозиції з цих питань.
 • Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради.
 • Організовує розроблення всіх видів містобудівної документації населених пунктів на території міської ради і проведення її експертизи.
 • Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу), приватизації та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розглядає та подає до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території населених пунктів міської ради, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.
 • Розробляє пропозиції та готує комплексні висновки щодо розміщення об’єктів містобудування, реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об′єктів, розглядає і погоджує проекти всіх будівель та споруд на підвідомчій території.
 • Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
 • Приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, необхідність внесення змін до цих проектів.
 • Здійснює державний контроль за якістю будівництва та реконструкцій, бере участь в прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів житлово-громадського, виробничого і невиробничого призначення.
 • Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.
 • Готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, приймає в межах своєї компетенції рішення з усіх питань архітектури та містобудування на підвідомчій території, які є обов’язковими для виконання державними підприємствами, організаціями та установами, орендними, акціонерними товариствами, господарськими організаціями (об’єднаннями), громадськими та релігійними організаціями, іншими організаціями, іноземними та спільними юридичними особами, а також громадянами України та інших держав.
 • Здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.
 • Створює і веде архів містобудівної документації.
 • Здійснює контроль за ходом та порядком виконання робіт в місцях проходження інженерних комунікацій на території міста та відновлення благоустрою після закінчення цих робіт.
 • Інформує через засоби інформації населення про містобудівні програми міста, розміщення важливих об’єктів.
 • Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.
 • Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.