Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ капітального будівництва

Начальник відділу
Підлужняк Світлана Яківна
   
Головний спеціаліст відділу
Мачуляк Людмила Миколаївна

   
Юридична адреса: 24321 Вінницька обл.,
м.Ладижин, вул. П.Кравчика, 4, каб. №30

Контактний телефон: (04343)-6-83-46; (факс) 6-19-62.

Графік роботи:

Щоденно 9:00-18:15 крім суботи, неділі,
обідня перерва з 13:00 до 14:00

Відділ капітального будівництва створено рішенням 42 сесії Ладижинської міської ради 5 скликання від 16.12.2009 року за № 1439.

Основними завданнями відділу є:

 • Реалізація повноважень Ладижинської міської ради в галузі будівництва, які визначені Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні " та іншими нормативними актами.
 • Забезпечення виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів освіти, адміністративних будівель, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.
 • Сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, застосуванню нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 • Виконує функції замовника з будівництва житлових та адміністративних будинків, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та забезпечення дотримання законодавства в галузі будівництва.
 • Готує пропозиції до проекту програми економічного та соціального розвитку і проекту міського бюджету.
 • Розробляє на основі пропозицій виконавчих органів міської ради поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку.
 • Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, виконує організаційну роботу по підготовці договорів (додаткових угод) з проектними і розвідувальними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.
 • Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
 • Приймає від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисну та іншу документацію, перевіряє комплектність та якість одержаної, погоджує і виносить її на розгляд виконкому для затвердження в установленому порядку та передає будівельним організаціям.
 • Розміщує замовлення на капітальне будівництво (складає протоколи намірів, проводить торги) готує відповідні договори для укладання з будівельними організаціями; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних документів.
 • Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.
 • Сприяє забезпеченню геодезичної основи для будівництва. Сприяє забезпеченню будівництва технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника.

Передає будівельній організації в погоджені з нею терміни документи про надані дозволи відповідних органів на:

 1. виконання будівельно-монтажних робіт;
 2. відведення земельної ділянки під будівництво;
 3. проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку , ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
 4. проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розміщених на території будівельного майданчика;
 5. користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
 6. видалення та пересадження зелених насаджень;
 7. перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору.
 • Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню або реконструкції.
 • Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.
 • Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів.
 • Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації.
 • Бере участь у створені й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії.
 • Пред'являє державній приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі.
 • Готує пропозиції щодо передачі завершених будівництвом та введених вдію об'єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.
 • Приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
 • Перевіряє пред'явлені до сплати документи підрядних організацій, постачальників, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
 • Вносить міській раді пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
 • Може ініціювати створення спецфондів.
 • Надає на договірних засадах послуги замовника будівництва та реконструкції підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам.
 • Здійснює контроль за своєчасним і в повному обсязі фінансуванням проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладанням договорів.
 • Здійснює роботу з проведення розрахунків з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.
 • Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо відшкодування громадянам (у разі знесення) вартості житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартості видалених плодово-ягідних насаджень та посівів за рахунок залучених коштів.
 • Здійснює роботу з проведення розрахунків за закінчені будівництвом об'єкти або пускові комплекси.
 • Розмір коштів, що передбачається у вартості будівництва на утримання служб замовника, визначається згідно з нормативами, що встановлюються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
 • Передає на баланс завершені будівництвом та введені у дію об’єкти організаціям, на які покладено їх експлуатацію
 • Здійснює інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду завдань у галузі будівництва.