Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

До міської ради часто звертаються жителі міста Ладижин, села Лукашівка щодо вирішення земельного спору щодо меж між суміжними земельними ділянками задля приведення меж земельних ділянок відповідно до даних державного акта про право власності на землю. Дані земельні ділянки, про які йде мова, приватизовані, що підтверджується існуючими державними актами на право власності на земельну ділянку. Межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) не винесені та не встановлені межові знаки. В зв'язку з тим, що візуально встановити фактичний розмір земельної ділянки неможливо, виїзною комісією по вирішенню земельних спорів Ладижинської міської ради рекомендується власникам суміжних земельних ділянок звертатися щодо винесення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) до юридичних осіб, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером- землевпорядником.

Статтею 158 Земельного кодексу України визначені органи, які мають вирішувати земельні спори. Так, земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Частиною п'ятою цієї статті встановлено, що у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, спір вирішується судом.

Порядок розгляду земельних спорів визначений ст.159 цього ж Кодексу. Так, зокрема, земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

У рішенні органу місцевого самоврядування, визначається порядок його виконання.

У випадку, якщо земельний спір стосується меж суміжних земельних ділянок, - без залучення землевпорядної організації або фізичної особи-підприємця, який має відповідний сертифікат, вирішити його у більшості випадків неможливо.

Зокрема зазначаємо, що відповідно до ст.55 Закону України «Про землеустрій» встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографогеодезичних і картографічних матеріалів за допомогою спеціальних приладів.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), межові знаки можуть не встановлюватися. Власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі, зобовязані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка. Межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.

Відповідно до ч.2 ст.26 Закону України «про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:

  • юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
  • фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами- землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Отже: якщо комісія з вирішення земельних спорів не може візуально чітко визначити порушення або не порушення межі одним із суміжних землевласників чи землекористувачів, для врегулювання цього спору мають бути залучені землевпорядна організація або сертифікований інженер-землевпорядник, які, за допомогою спеціальних приладів, відновлять межі ділянки.