Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ у справах дітей

Начальник відділу
Таран Валентина Василівна
 
Зав. сектором опіки і піклування,
головний бухгалтер
Гронь Ольга Михайлівна
 
Головний спеціаліст
Сандул Галина Дмитрівна
 
Адреса відділу:
24321 Вінницька обл.
м. Ладижин
вул. П.Кравчика, 4
1-й поверх (ліве крило).

Графік роботи:
понеділок - четвер з 9:00 до 18:15
п'ятниця з 9:00 до 17:00
перерва з 13:00 до 14:00
Графік прийому громадян:
Понеділок, середа - з 09:00 до 18:15
перерва - з 13:00 до 14:00.

Контактний телефон: (0243)6-16-08

Міський відділ у справах дітей Ладижинської міської ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Ладижинської міської ради підзвітний і підконтрольний міській раді, її виконавчому комітету. 
Міський відділ у справах дітей Ладижинської міської ради створений та діє відповідно до рішення виконавчого комітету Ладижинської міської ради №113 від 19.04.1995 року, та згідно рішення сесії міської ради від 01 червня 2007 р. № 390 "Про перейменування міського відділу у справах неповнолітніх Ладижинської міської ради та зміни в його структурі."

Основними функціями та напрямками відділу є:

 • Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснення контролю за виконанням цих заходів.
 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у сім»ї, опікунів і піклувальників, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, забезпечення пріоритетності сімейних форм виховання.
 • Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
 • Ведення державної статистики щодо дітей.
 • Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу.
 • Визначення пріоритетних напрямків у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності, запобіганню соціальному сирітству та створенню умов для всебічного розвитку та вихованню дітей.
 • Виконання соціальних програм та здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального захисту і профілактики безпритульності, бездоглядності та правопорушень серед дітей і підлітків.
 • Організація, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності на території м. Ладижин.
 • У межах своєї компетенції надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям та громадянам практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей.
 • Подання пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності.
 • Оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку та піклування, до прийомних сімей т а дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.
 • Участь у правовому вихованні дітей, забезпечення їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню.
 • Організація і здійснення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність.
 • Виявлення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
 • Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
 • Розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів.
 • Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян.
 • Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.
 • Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

До основних питань, що розглядає комісія з питань захисту прав дитини відносяться:

 • Соціальний захист дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • Реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі.
 • Позбавлення та поновлення батьківських прав.
 • Вирішення спорів між батьками щодо визначення місці проживання дитини та годин спілкування.
 • Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища дитині.
 • Визначення форм влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • Встановлення та припинення опіки та піклування.
 • Вирішення спорів про спадщину, надання дозволу на продаж, дарування, обмін нерухомого майна, їх перереєстрацію та дарування дорослим.
 • Розглядає матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьків батьківських прав, роз'яснює функції кожного суб'єкта соціальної роботи з розв'язання проблем, відповідно до потреб дитини.
 • Інші питання пов’язані з захистом прав дітей.