Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Виконавчі органи ради

8 вересня 2016 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» /набрала чинності 21.09.2016/.

Що змінилося і яким чином будуть враховуватись доходи громадян

Внесеними змінами передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб.

Зміни по непрацюючих пенсіонерах

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Цим рішенням уряд відреагував на численні звернення українців, які в 2015 р. працювали і отримували заробітну плату, або, зарплату і пенсію, а в 2016 р. з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу - пенсію.

Таким чином, всім непрацюючим пенсіонерам, у яких термін попередньої субсидії закінчився в вересні 2016 р. та які звернуться за призначенням субсидій з жовтня - субсидія буде призначена за новими правилами, виходячи лише з розміру щомісячної пенсії, а не сукупного доходу за весь 2015 рік.

Зміни по особах, які навчалися

Уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які навчалися за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному або вищому навчальному закладі:

- які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи), і у яких середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або відсутній дохід - для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.);

- які не досягли 18-річного віку (станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи), але отримували стипендію - то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи.

Якщо в особи відсутні доходи

Особам, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи) для призначення субсидії і у яких відсутні доходи - для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.).

В окремих випадках за рішенням комісій для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму (1378 грн.).

Якщо особи отримували пенсію, допомогу чи допомогу по безробіттю

Особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року за який враховується дохід, але отримували пенсію, допомогу /а саме: при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам/, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи.

Особам, які перебували на строковій військовій службі

Особам які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (689 грн.).

Доходи фізичних осіб-підприємців

Як і раніше, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (2756 грн.); другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (4134 грн.); третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (5512 грн.). Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

Зміни в переліку доходів, які не враховуються до сукупного доходу

Крім того, постановою доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.

Перерахунок субсидії

Також внесеними змінами, передбачена можливість перерахунку субсидії в межах строку призначення, у разі якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період.

Тобто, у разі зазначення в декларації при попередньому зверненні інших отриманих доходів, інформація про які не може бути отримана управлінням праці за запитом, громадянам необхідно підтвердити такі доходи довідками або письмовими поясненнями. 

Обов’язок отримувача субсидії

Слід звернути увагу, що громадянин, якому призначено субсидію зобов'язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення про зміни /зокрема, складу зареєстрованих фактично проживаючих/ у житловому приміщенні, купівлі та інш. Так у разі отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

Прийом документів для призначення субсидії та інших видів допомог і компенсацій проводиться в приміщенні «Прозорого офісу», за адресою м. Ладижин, вул. Процишина 91, 2-й поверх, управління праці та соціального захисту населення, кабінет № 7. Довідки за телефоном 6 40 49.