Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Виконавчі органи ради

Під час роботи на виробництві на людину можуть впливати один, або низка небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за їх кількістю і за ступенем небезпеки кожного з них зокрема. Безпека праці на виробництві визначається ступенем безпеки окремих технологічних процесів.

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори поділяються на фізичні, хімічні, біологічні й психофізіологічні. Останні за характером впливу на людину підрозділяються на фізичні й нервово-психічні перевантаження, а інші - на конкретні небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Детальніше: Обов’язки роботодавця - мінімізувати небезпечні та шкідливі виробничі...

Відділ праці – є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради. 

Відділ праці відповідно покладених на нього завдань у межах своїх повноважень:

  • забезпечує здійснення заходів, спрямованих  на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати і нормування;
  • аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального діалогу, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує  додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів), проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів;
  • аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, координує діяльність структурних підрозділів міської ради, пов’язану з розробленням та виконанням міської Програми зайнятості населення;
  • забезпечує діяльність міської комісії у справах альтернативної  (невійськової) служби, комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
  • здійснює контроль за додержанням законодавства щодо соціального захисту населення, своєчасної виплати заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
  • забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;
  • організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до його компетенції.