Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ роботи зі зверненнями громадян

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян
Вечорик Тетяна Сергіївна

Адреса: 24321 Вінницька обл.,
м.Ладижин вул. П. Кравчика, 4., кабінет № 10

Контактний телефон: (04343) 6-17-99

Графік роботи:

Понеділок-четверг: 9:00-18:15
П'ятниця: 9:00–17:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Відповідно ст.26, ст.30 «Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 14 сесії Ладижинської міської ради 5 скликання від 01.06.2007 року в структурі виконавчих органів ради створено відділ роботи із зверненнями громадян,який здійснює свої функції керуючись Законом України «Про звернення громадян»№393/96-ВР від 02.10.1996р., Указами Президента України №700/2002 від 13.08.2002р., №434/2004 від 14.04.2004р., інструкцією затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348,положенням про відділ та посадовою інструкцією.  

Відділ роботи із зверненнями громадян (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчих органів Ладижинської міської ради згідно затвердженої структури штатного розпису. Відділ підпорядкований міському голові та керуючому справами.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України,указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами вищих органів державної влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради,регламентом та рішеннями міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 
Відділ сприяє забезпеченню громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Основні функції відділу:

 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в установах і організаціях ,що належить територіальній громаді, і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практичну роботу із зверненнями громадян.
 • Забезпечує своєчасну реєстрацію та розгляд пропозицій, заяв, скарг.
 • Організовує особистий прийом громадян міським головою, готує необхідні матеріали для своєчасного їх розгляду. 
 • За дорученням міського голови направляє управлінням, відділам та іншим підрозділам для розгляду ті пропозиції, заяви і скарги громадян, які відносяться до компетенції вказаних структур.
 • Здійснює контроль за виконанням управліннями і відділами міської ради,виконавчими органами міської ради доручень міського голови по вирішенню питань,що порушуються у зверненнях громадян.
 • Надає консультації та роз'яснення громадянам, які звернулися або виявили бажання особисто звернутися до керівництва міської ради – про порядок вирішення питань, порушених у зверненнях.
 • Перевіряє стан роботи із зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян керівниками на підприємствах, в установах, організаціях міста і отримує від них при необхідності інформацію, що стосується опрацювання пропозицій, заяв, скарг.
 • Готує інформації, статистичні звіти,проводить аналіз та узагальнення звернень, готує тематичні добірки з окремих проблем, висвітлених у зверненнях громадян і подає міському голові, а також у вищестоящі органи влади.
 • Вивчає причини,що породжують звернення громадян, вносить пропозиції по їх усуненню.
 • Готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Проводить іншу роботу, пов'язану із зверненнями громадян.