Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ організаційної та кадрової роботи
 

Начальник відділу
Котик Іван Іванович
Адреса відділу: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П.Кравчика, 4, кабінет №10
Контактинй телефон: (04343) 6-17-99

Графік роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:15
П’ятниця з 9:00 до 17:00
Перерва з 13:00 до 14:00
Вихідні – субота, неділя.

Згідно штатного розпису у відділі працюють 6 працівників:

 • начальник відділу;
 • головний спеціаліст (з питань кадрової роботи);
 • головний спеціаліст (з питань внутрішньої політики);
 • головний спеціаліст (по роботі приймальні);
 • головний спеціаліст з обслуговування комп’ютерної техніки і програмного забезпечення;
 • оператор з обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;
Організаційний відділ апарату виконавчих органів міської ради /далі - відділ/ є структурним підрозділом апарату виконавчих органів міської ради /далі - виконавчий комітет/ і утворюється міською радою.

Основні завдання відділу:

 • Здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності виконавчого комітету, міського голови, сприяння взаємодії і зв’язків з територіальною громадою міста – органами самоорганізації населення.
Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:
 • Самостійно або з іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету перевіряє за дорученням міського голови додержання на території міста Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації. рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
 • Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету проекти планів роботи. виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх виконанням.
 • Здійснює організаційне забезпечення сесій міської ради – засідань виконавчого комітету, а також нарад, що проводяться міським головою, його заступниками з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету.
 • Готує пропозиції про поглиблення взаємодії міської ради, її виконавчого комітету з територіальною громадою, органами самоорганізації населення у спільному вирішенні питань економіч­ного, соціального та культурного розвитку міста. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються керуючим справами виконавчого комітету.
 • За дорученням керуючого справами виконавчого комітету розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з організаційних та кадрових питань.
 • Аналізує разом з відділами, іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету, управліннями відділами іншими виконавчими органами міської ради соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території міста, вносить пропозиції щодо його поліпшення.
 • Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті виконавчого комітету, вносить пропозиції міському голові, керуючого справами щодо удосконалення практики цієї роботи.
 • Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфі­кації державних службовців.
 • Здійснює розробку перспективних та поточних планів роботи з кадрами.
 • Здійснює ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.
 • Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, підпорядкова­них установ, організацій.
 • Здійснює прийом, звернень громадян, попередній розгляд, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, звернень громадян, що надходять до виконавчого комітету, міському голові, видачу інформації стосовно строків їх проходження.
 • Роз'яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом до керівництва виконавчого комітету, порядок вирішення їх проблем.
 • Організовує проведення особистому прийому громадян міським головою, його заступниками з питань діяльності виконав­чих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету.
 • Веде облік громадян, які побували на прийомі, доручень керівницт­ва щодо їх розгляду.
 • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли на ім'я міського, голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
 • Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд відділам, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям.
 • За дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету перевіряє стан роботи з діловодства, розгляду звернень громадян у відділах, управліннях та інших виконавчих органах міської ради, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.
 • Надає їм необхідну методичну та практичну допомогу.
 • Вживає заходів до виконання наказів виборців, рішень місцевого референдуму, своєчасного розгляду місцевих ініціатив, пропозиції, запитів, рекомендацій, внесених-під час громадських слухань, зборів громадян.
 • Бере участь у здійсненні у встановленому порядку організаційного забезпечення виборів і референдумів на території міста.
 • Виконує інші функції за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.