Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради


 

Начальник відділу
Бабій Альона Анатоліївна
Адреса відділу: 24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П.Кравчика, 4, кабінет №10
Контактинй телефон: (04343) 6-17-99

Графік роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:15
П’ятниця з 9:00 до 17:00
Перерва з 13:00 до 14:00
Вихідні – субота, неділя.

Згідно штатного розпису у відділі працюють 6 працівників:

 • начальник відділу;
 • головний спеціаліст (з питань кадрової роботи);
 • головний спеціаліст (з питань внутрішньої політики);
 • головний спеціаліст (по роботі приймальні);
 • головний спеціаліст з обслуговування комп’ютерної техніки і програмного забезпечення;
 • оператор з обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;
Організаційний відділ апарату виконавчих органів міської ради /далі - відділ/ є структурним підрозділом апарату виконавчих органів міської ради /далі - виконавчий комітет/ і утворюється міською радою.

Основні завдання відділу:

 • Здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності виконавчого комітету, міського голови, сприяння взаємодії і зв’язків з територіальною громадою міста – органами самоорганізації населення.
Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:
 • Самостійно або з іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету перевіряє за дорученням міського голови додержання на території міста Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації. рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
 • Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету проекти планів роботи. виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх виконанням.
 • Здійснює організаційне забезпечення сесій міської ради – засідань виконавчого комітету, а також нарад, що проводяться міським головою, його заступниками з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету.
 • Готує пропозиції про поглиблення взаємодії міської ради, її виконавчого комітету з територіальною громадою, органами самоорганізації населення у спільному вирішенні питань економіч­ного, соціального та культурного розвитку міста. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються керуючим справами виконавчого комітету.
 • За дорученням керуючого справами виконавчого комітету розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з організаційних та кадрових питань.
 • Аналізує разом з відділами, іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету, управліннями відділами іншими виконавчими органами міської ради соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території міста, вносить пропозиції щодо його поліпшення.
 • Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті виконавчого комітету, вносить пропозиції міському голові, керуючого справами щодо удосконалення практики цієї роботи.
 • Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфі­кації державних службовців.
 • Здійснює розробку перспективних та поточних планів роботи з кадрами.
 • Здійснює ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.
 • Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, підпорядкова­них установ, організацій.
 • Здійснює прийом, звернень громадян, попередній розгляд, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, звернень громадян, що надходять до виконавчого комітету, міському голові, видачу інформації стосовно строків їх проходження.
 • Роз'яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом до керівництва виконавчого комітету, порядок вирішення їх проблем.
 • Організовує проведення особистому прийому громадян міським головою, його заступниками з питань діяльності виконав­чих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету.
 • Веде облік громадян, які побували на прийомі, доручень керівницт­ва щодо їх розгляду.
 • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли на ім'я міського, голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
 • Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд відділам, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям.
 • За дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету перевіряє стан роботи з діловодства, розгляду звернень громадян у відділах, управліннях та інших виконавчих органах міської ради, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.
 • Надає їм необхідну методичну та практичну допомогу.
 • Вживає заходів до виконання наказів виборців, рішень місцевого референдуму, своєчасного розгляду місцевих ініціатив, пропозиції, запитів, рекомендацій, внесених-під час громадських слухань, зборів громадян.
 • Бере участь у здійсненні у встановленому порядку організаційного забезпечення виборів і референдумів на території міста.
 • Виконує інші функції за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.