Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Архівний відділ

Начальник архівного відділу
Ліневич Тетяна Арефівна

Адреса: 24321 Вінницька область

м. Ладижин вул. Процишина 23, МНВЦ "Спадщина"

Робочий телефон (04343) 6-42-86

Прийомні дні громадян та видача архівних довідок в архівному відділі міської ради: кожного понеділка та середи з 9.00 до 18.00 перерва з 13.00 до 14.00.

Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2000 року № 2059-ІІІ місто Ладижин віднесено до категорії міст обласного значення. Рішенням 20 сесії 23 скликання від 21.11.2000 року було затверджено нову структуру виконавчих органів ради, до якої було внесено і міський архів. Розпочав роботу в місті міський архів в 2001 році. Рішенням 26 сесії 23 скликання від 10.07.2001 року затверджено Положення про міський архів Ладижинської міської ради, рішенням 7 сесії 24 скликання від 10.12.2002 року відбулось перейменування на архівний відділ та затверджено Положення в новій редакції. Відповідно до Наказу Держкомархіву України від 05.06.2007 року № 84 рішенням 16 сесії 5 скликання від 22.08.2007 року затверджено Положення про архівний відділ Ладижинської міської ради в новій редакції.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 • складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
 • забезпечує облік, зберігання і охорону:
 1. документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ та організацій;
 2. документів Національного архівного фонду, що утворився в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
 3. документів особового походження, що надійшли до відділу;
 4. фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;
 5. документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об'єднаннями громадян;
 6. друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
 7. облікових документів і довідкового апарату до документів.
 • організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
 • проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.
 • за дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.
 • інформує Державний архів області про виявлення архівних документів , що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на її придбання.
 • складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції, щодо уточнення цього списку.
 • приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.
 • приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.
 • інформує міську раду, Державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
 • веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації - джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них Державному архіву області.
 • передає за угодою до Державного архіву області у визначені ним терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
 • створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі,
 • видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.