Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Управління Державної казначейської служби України у м.Ладижині Вінницької області знаходиться за адресою:
24321, Вінницька область,
м. Ладижин, вул. Процишина, буд. 45.

Управління Державної казначейської служби України у м. Ладижині Вінницької діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2011 р. № 109, зі змінами, внесеними наказом Державної казначейської служби України від 19.12.2011 р. № 145.

В своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр – міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, дорученнями Голови Державної казначейської служби України, актами органів місцевого самоврядування та наказами Головного Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Основним завданням управління Державної казначейської служби України у м. Ладижині Вінницької області є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково – касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;
 2. здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;
 3. здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;
 4. здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
 5. веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
 6. веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;
 7. здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;
 8. забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;
 9. погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;
 10. веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;
 11. зводить та складає звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.
 12. Складає та подає місцевому фінансовому органу звітність про виконання місцевих бюджетів;

здійснює в межах повноважень контроль за:

 1. веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевого бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;
 2. бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
 3. відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
 4. відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі);
 5. відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;
 6. закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково – касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
 7. здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;
 8. зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;
 9. надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управління;
 10. здійснює інші повноваження, визначенні законами України та покладені на Державну казначейську службу України Президентом України.

На обслуговуванні в управлінні знаходиться 41 установа, в тому числі: 11 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету, 28 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету та 2 інших клієнта.

ГРАФІК
особистого прийому громадян
начальником управління Державної казначейської служби України
у м. Ладижині Вінницької області
та іншими посадовими особами управління
   

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні тижня

Години прийому

Начальник управління

Коваль
Олена Анатоліївна

понеділок

З 15-00 до 18-00

заступник начальника управління – начальник відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Холоднюк Людмила Петрівна

середа

З 10-00 до 13-00

начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів – головний бухгалтер

Царенко
Ганна Михайлівна

п’ятниця

з 10-00 до 13-00