Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

 

Начальник відділу економіки
Помагайбо Руслан Павлович
 
Головний спеціаліст
Фаріончук Валентина Анатоліївна

Адреса: 24321 Вінницька обл. м. Ладижин, вул.П.Кравчика,4

Телефон: (04343) 6-74-70
Факс: (04343) 6-19-62

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 9:00-18:15,
п'ятниця: 9:00-17:00
обідня перерва з 13:00 до 14:00

Відділ економіки Ладижинської міської ради є виконавчим органом міської ради, підзвітний та підконтрольний раді і підпорядкований міському голові та виконавчому комітету. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України та іншими рішеннями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови та розпорядженнями облдержадміністрації.

Відділ економіки відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює аналіз економічного і соціального розвитку міста.
 • Проводить комплексний аналіз розвитку економіки міста, розробляє напрями структурно – інвестиційної політики, визначає пріоритети соціально – економічного розвитку та готує пропозиції керівництву міської ради, спрямовані на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил і підвищення рівня життя населення.
 • Забезпечує складання та використання у роботі необхідних для управління соціально – економічним розвитком території балансів фінансових, трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів.
 • Сприяє впровадженню на підприємствах міста нових технологій, досягнень науки і техніки.
 • Розглядає та узгоджує плани підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста, здійснення яких може викласти негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, готує до них висновки і вносить пропозиції до виконкому міської ради.
 • Координує роботу промислових підприємств по більш повному задоволенню соціально – економічних потреб міста.
 • Залучає підприємства, організації та установи незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально – економічному розвитку міста.
 • Готує пропозиції керівництву міської ради з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності з урахуванням потреб комплексного соціально - економічного розвитку міста, раціонального використання її ресурсного потенціалу.
 • Готує пропозиції керівництву міської ради про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій до участі у розвитку також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення міста продукції та нарощування експортного потенціалу промисловості міста.
 • Здійснює спільно з відповідними органами місцевого самоврядування розробку галузевих програм, програм соціально – економічного розвитку та інших цільових програм з питань місцевого самоврядування.
 • Враховує у програмах соціально – економічного розвитку прогнози розвитку галузей народного господарства міста.
 • Сприяє розвитку підприємництва та території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, виробництвом будівельних матеріалів, підготовкою кадрів. Розробляє разом з громадськими організаціями підприємств регіональні програми підтримки малого підприємництва та контролює їх виконання.
 • Бере участь у розробці заходів щодо економії паливно – енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії.
 • Розробляє разом з керівниками та спеціалістами підприємств, організацій та установ міста заходи по енергозбереженню.
 • Здійснює розробку прогнозів, обґрунтування пріоритетів і цілей соціально – економічного розвитку міста.
 • Розробляє довгострокові прогнози соціальної переорієнтації економіки міста на задоволення потреб населення в товарах, послугах, торговельному соціально – культурному та інших видах обслуговування з підготовкою пропозицій до відповідних комплексних програм.
 • Бере участь у підготовці пропозицій до проекту міського бюджету.
 • Сприяє розвитку нових форм власності, організаційних форм господарювання, формування в галузях народного господарства акціонерних, орендних і малих підприємств, дає пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, філій незалежно від форм власності та території міста.
 • Разом з відповідними організаціями розробляє заходи по розвитку регіональних господарських зв’язків.
 • Сприяє розвитку на території міста конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно – економічного механізму ринкових перетворень.
 • Здійснює методичне керівництво економічною роботою в місті координує діяльність з цих питань відділів інших підрозділів міської ради з питань методики розроблення програм соціально – економічного розвитку міста забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих науково – технічних програм а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території міста.
 • Безпосередньо займається розробленням проектів, нормативно – правових актів ( рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови) які є компетенцією відділу.
Відділ економіки в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, міської ради, головним управлінням економіки облдержадміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємництва, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування та об`єднаннями громадян, які є в місті.