Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Відділ економіки

Начальник відділу економіки
Помагайбо Руслан Павлович
Заступник начальника
Бажан Людмила Петрівна
Головний спеціаліст
Фаріончук Валентина Анатоліївна

Адреса: 24321 Вінницька обл. м. Ладижин, вул.П.Кравчика,4

Телефон: (04343) 6-74-70
Факс: (04343) 6-19-62

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 9:00-18:15,
п'ятниця: 9:00-17:00
обідня перерва з 13:00 до 14:00

Відділ економіки Ладижинської міської ради є виконавчим органом міської ради, підзвітний та підконтрольний раді і підпорядкований міському голові та виконавчому комітету. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України та іншими рішеннями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови та розпорядженнями облдержадміністрації.

Відділ економіки відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює аналіз економічного і соціального розвитку міста.
 • Проводить комплексний аналіз розвитку економіки міста, розробляє напрями структурно – інвестиційної політики, визначає пріоритети соціально – економічного розвитку та готує пропозиції керівництву міської ради, спрямовані на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил і підвищення рівня життя населення.
 • Забезпечує складання та використання у роботі необхідних для управління соціально – економічним розвитком території балансів фінансових, трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів.
 • Сприяє впровадженню на підприємствах міста нових технологій, досягнень науки і техніки.
 • Розглядає та узгоджує плани підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста, здійснення яких може викласти негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, готує до них висновки і вносить пропозиції до виконкому міської ради.
 • Координує роботу промислових підприємств по більш повному задоволенню соціально – економічних потреб міста.
 • Залучає підприємства, організації та установи незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально – економічному розвитку міста.
 • Готує пропозиції керівництву міської ради з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності з урахуванням потреб комплексного соціально - економічного розвитку міста, раціонального використання її ресурсного потенціалу.
 • Готує пропозиції керівництву міської ради про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій до участі у розвитку також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення міста продукції та нарощування експортного потенціалу промисловості міста.
 • Здійснює спільно з відповідними органами місцевого самоврядування розробку галузевих програм, програм соціально – економічного розвитку та інших цільових програм з питань місцевого самоврядування.
 • Враховує у програмах соціально – економічного розвитку прогнози розвитку галузей народного господарства міста.
 • Сприяє розвитку підприємництва та території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, виробництвом будівельних матеріалів, підготовкою кадрів. Розробляє разом з громадськими організаціями підприємств регіональні програми підтримки малого підприємництва та контролює їх виконання.
 • Бере участь у розробці заходів щодо економії паливно – енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії.
 • Розробляє разом з керівниками та спеціалістами підприємств, організацій та установ міста заходи по енергозбереженню.
 • Здійснює розробку прогнозів, обґрунтування пріоритетів і цілей соціально – економічного розвитку міста.
 • Розробляє довгострокові прогнози соціальної переорієнтації економіки міста на задоволення потреб населення в товарах, послугах, торговельному соціально – культурному та інших видах обслуговування з підготовкою пропозицій до відповідних комплексних програм.
 • Бере участь у підготовці пропозицій до проекту міського бюджету.
 • Сприяє розвитку нових форм власності, організаційних форм господарювання, формування в галузях народного господарства акціонерних, орендних і малих підприємств, дає пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, філій незалежно від форм власності та території міста.
 • Разом з відповідними організаціями розробляє заходи по розвитку регіональних господарських зв’язків.
 • Сприяє розвитку на території міста конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно – економічного механізму ринкових перетворень.
 • Здійснює методичне керівництво економічною роботою в місті координує діяльність з цих питань відділів інших підрозділів міської ради з питань методики розроблення програм соціально – економічного розвитку міста забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих науково – технічних програм а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території міста.
 • Безпосередньо займається розробленням проектів, нормативно – правових актів ( рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови) які є компетенцією відділу.
Відділ економіки в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, міської ради, головним управлінням економіки облдержадміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємництва, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування та об`єднаннями громадян, які є в місті.