Вулиця П.Кравчика
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Через реформу в оплаті праці все частіше роботодавці кажуть, що в них працівники відсутні, а роботу фізичні особи виконують за цивільно-правовими угодами. Проте чи завжди можна замінити трудові відносини на цивільна-правові?

Розглянемо особливості цивільна-правових та трудових відносин.

Фізична особа може мати цивільно-правові або трудові відносини з підприємством (підприємцем). Трудові відносини між підприємством і найманим працівником регулюються кодексом закону про працю України Цивільна-правові відносини між підприємством і фізичною особою регулюються Цивільним кодексом України . У разі укладення цивільне-правового договору, за яким Фізична особа може виконувати роботи та надавати послуги, така особа не є працівником підприємства.

За цивільним договором процес праці не регулюється правом і виконується особою самостійно на свій розсуд.

Оскільки цивільно-правові договори укладаються для виконання певної роботи, послуги, яку працівник виконує самостійно, і вичерпуються виконаною роботою (послугою, продукцією), то цивільно-правовий договір розрахований на одноразове застосування.

Предметом цивільно-правового договору є конкретний результат праці підрядника, що набуває тієї або іншої матеріальної форми, оскільки робота виконується 3 матеріалів сторін договору і здається в стані, придатному для вимірювання та оцінювання. Даний договір може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт або виконання іншої роботи з передаванням замовникові її результатів.

За договором про надання послуг виконавець зобов'язується вчинити певні дії або провести певну діяльність, які в основному не мають матеріального виміру, й користь від них реалізується виконавцем і споживається замовником, як правило, в процесі цих дій або діяльності.

Основні ознаки цивільно-правового договору (УГОДИ):

 • суб'єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні особи;
 • роботи, послуги мають одноразовий характер;
 • предмет договору - результат виконання робіт, надавання послуг;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються на виконавця робіт чи надавача послуг за договором (така особа не табелюється);
 • відносини між сторонами наказами не регулюються;
 • учасник угоди сам регулює процес виконання роботи,надавання послуги;
 • виплачується не заробітна плата, а винагорода за виконану роботу або надані послуги на підставі акта виконаних робіт, наданих послуг;
 • правові відносини регулюються нормами цивільного права (в договорі доцільно зазначити, якою статтею ЦКУ він регулюється);
 • фізичній особі не надаються ніякі соціальні гарантії (не надається відпустка, не нараховується компенсація за невикористану відпустку, не надається допомога по вагітності та пологах, на поховання, по тимчасовій непрацездатності).

За статтею 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому порядкові, а власник підприємства установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором, договором між сторонами. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому визначено строк його чинності, права, обов’язки відповідальних сторін, умови матеріального забезпечення й організація праці працівника, умови розірвання договору в тому числі дострокового, можуть установлюватися договором між сторонами.

Трудовий договір може укладатися в письмовій або в усній формі.       

Види трудових договорів:

 • Строкові - (укладаються на певний період, наприклад, з 1 до 31 липня 2017р., працівник має всі гарантії, як і за безстроковим договором);
 • Безстрокові - Роботодавець може прийняти працівника на роботу за основним місцем роботи (з веденням трудової книжки) і за сумісництвом (трудова книжка знаходиться за основним місцем роботи).

Види цивільно-правових договорів:

 • договір підряду;
 • договір доручення;
 • авторський договір.

Усі цивільно-правові договори регулюються ЦКУ, і предметом договору є певний результат робіт.

Під час укладення цивільно-правових договорів виконавець не подає заяви про прийняття його на роботу, не підпорядковується внутрішньому розпорядку роботи на підприємстві (не табелюється), не одержує заробітної плати (в цивільно-правовому договорі визначається винагорода - ціна виконаних робіт, наданих послуг і як правило оплата виконаних робіт проводиться після оформлення акта примання-здавання послуг), йому не надаються соціальні гарантії, такі фізичні особи не можуть бути направлені у відрядження. Робота (послуга) виконується (надається) за цивільна-правовою

угодою на свій ризик. 0скільки цивільно-правові договори часто приховують трудові відносини в таких випадках для роботодавця наступають негативні наслідки, а саме:

 • застосування штрафу до суб’єкта господарювання на підставі ст..265 КЗпП України. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, допущеного до роботи без укладання трудового договору (з 01.01.2017 р. мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.);
 • застосування адміністративного штрафу до посадових осіб підприємства або до роботодавця-підприємця на підставі ст..41 КУпАП у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( від 8500 до 17000 грн.) за фактичний допуск до роботи без оформлення з ним трудового договору (контракту).