Ладижинська міська рада
Святкування Дня міста
Виставка до Дня міста
МНВЦ "Спадщина"
Вулиця Петра Кравчика
Центральна площа міста
Вулиця Будівельників
Вереснева клумба

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Реальний сектор економіки.

За 2016 рік промисловими підприємствами міста вироблено промислової продукції у діючих цінах на суму 13 млрд. 435 млн. 809 тис. грн., що на 12,8% або на 1млрд. 523 млн.028 тис. грн. більше від показника відповідного періоду минулого року.

На одного жителя міста вироблено промислової продукції в діючих цінах 560 тис. грн., що є найкращим показником у Вінницькій області.

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за січень-листопад 2016 року становить 9 млрд.666 млн. тис. грн..

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції понад 402 тис. грн., що є найкращим показником у Вінницькій області.

З 10 основних працюючих промислових підприємств 7 перевищили обсяги виробленої продукції до показника минулого року та 3 підприємства допустили спад.

Найбільшого приросту обсягів виробництва промислової продукції досягнуто на Філіях МХП - «Переробний комплекс», «Птахокомплекс», «Внутрішньогосподарському комплексі по виробництву кормів».

Найбільший   спад виробництва продукції відбувся на ДП «Ладижинській виправній колонії №39», а також незначний спад на ДП «Ензим», та ПРАТ «Ладижинський завод залізобетонних конструкцій».

Виконання міського бюджету.

Загальний обсяг міського бюджету на 2016 рік, затверджений міською радою з урахуванням змін, становить 238 млн.886 тис. грн.

За 2016 рік до міського бюджету мобілізовано надходжень загального та спеціального фондів (з урахуванням трансфертів) на суму 248 млн. 709 тис. грн., що на 59 млн. 117 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

По загальному фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) надходження склали 59 млн. 116 тис. грн., що становить 100,3% до затвердженого міською радою уточненого плану 197млн.920тис.грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік (з урахуванням трансфертів) склали 50 млн. 296 тис. грн..

Заробітна плата.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2016 року по місту складала 6646 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року зарплата зросла на 20,9%.

По рівню середньомісячної заробітної плати Ладижин займає перше місце в області.

Мале підприємництво.

В 2016 році зареєстровано 94 фізичних особи – підприємців, що на 25 більше від показника 2015 року. Всього у місті працює таких осіб 504.

В 2016 році зареєстровано 9 юридичних осіб, що на 4 одиниці більше показника 2015 року.

Всього в місті діє 87 малих підприємств.

Показник кількості діючих малих підприємств на 10 тис. наявного населення складає 36 одиниць.

Сума надходжень до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого

підприємництва міста за 2016 рік складає 6 млн. 189 тис.грн..

Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва в загальних

надходженнях до міського бюджету за 2016 рік складає 8,0 %.

Житлове будівництво.

За 2016 рік у місті здано в експлуатацію 2 тис. м. кв. житла.

Вся загальна площа введеного житла припадає на індивідуальне будівництво за рахунок власних коштів населення.

Соціальне забезпечення.

Протягом   2016 року призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 4942 домогосподарствам на суму 23млн 452,3тис.грн. Профінансовано по ЖКП з урахуванням заборгованості за 2015рік 19млн 732,1тис.грн.. Заборгованість на 01.01.2017 р. склала 11млн 770,1тис.грн.. Субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначена 65 домогосподарствам на суму 168,6 тис. грн., з них профінансовано 167,7 тис. грн., заборгованість 1,1 тис. грн..

Протягом 2016 року нараховувалися і виплачувалися державні соціальні допомоги 1479 особам на загальну суму 24 млн 985,7тис. грн..

У 2016 році пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці 88 осіб суб’єктів господарювання міста різних форм власності.

За звітний період спільно із відділенням ВД ФССНВ у Тростянецькому районі проведено 23 семінари, наради, круглих столів з питань охорони та умов праці.Атестація робочих місць за умовами праці проведена на 24 суб’єктах господарювання (96,12%), атестовано 774 робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці, з них вперше атестовано 50 робочих місць.

В повній мірі виконуються вимоги законодавства щодо фінансування заходів з охорони та умов праці. Так, на вказані цілі використано на підприємствах міста більше 6 млн.119,5 тис. гривен при зайнятості 7670 працюючих.

У 2016 році проведено 4 засідання Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Станом на 01.01.2017 року чисельність пільговиків внесених до ЄДАРП складає 8548 осіб.

Категоріям пільговиків (ветерани війни, діти війни, ветерани праці, реабілітовані, ветерани військової служби та ветерани органів внутрішніх справ, пільговики за профознакою та по ЧАЕС, інші) нараховані пільги на суму 2млн 593,7тис. грн.. Фінансування з урахуванням заборгованості за попередній період становить – 1млн 853,4тис. грн.. Заборгованість по пільгам складає 1млн. 201,9тис. грн..

Інвалідам видано 224 направлень на придбання технічних та інших засобів реабілітації та видано 11 путівок на санаторно-курортне лікування.

Управлінням праці та соціального захисту населення надаються пільги на житлово – комунальні послуги 140 учасникам антитерористичної операції, які мають статус учасника бойових дій та 4 інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції. Станом на 01.01.2017року на обліку перебуває 26 учасників бойових дій та 2 інваліда війни з числа учасників антитерористичної операції для отримання безкоштовних путівок на санаторне лікування. У 2016 році 5 учасників бойових дій отримали путівки. Також, 20 учасників бойових дій отримали направлення на психологічну реабілітацію. Пройшли професійне навчання (перепідготовку) за бюджетною програмою 2505150 „Заходи з соціальної професійної адаптації учасників антитерористичної операції” 20 учасників на загальну суму 39,7 тис. грн..

Одноразову матеріальну допомогу інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам отримали: 3 інваліда загального захворювання та 15 пенсіонерів - на загальну суму 9,67тис.грн.

Одержали компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування 10 інвалідів війни двоє інвалідів загального захворювання на загальну суму – 9,6 тис. грн.

Прийнято документи та виплачена матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби 11 особам на суму – 20,66 тис грн.

Здійснена виплата 465 ветеранам війни до Дня Перемоги на суму 411,1 тис. грн..

За рахунок місцевого бюджету інвалідам з дитинства та інвалідам загального захворювання 1 групи виплачено адресну грошову допомогу на загальну суму 52,3тис. грн..

Зайнятість населення.

Станом на 01.01.2017року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 517 безробітних , що на 132 менше минулого року.

Всього у 2016 році послугами центру зайнятості скористалися 1651 особа, що на 52 особи менше показника 2015 року.

За 2016 рік міським центром зайнятості працевлаштовано 806 незайнятих громадян, що на 51 більше показника минулого року.

В оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали участь 209 безробітних, що на 47 осіб більше ніж в 2015 році.

Пройшли профнавчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) 161 особа, що перебуває на рівні показника попереднього року.

Збільшилась загальна кількість вакансій поданих роботодавцями 834 в 2016році до 833 в 2015році. Рівень безробіття в 2016 році зменшився порівняно до попереднього року і становить 3,4%, тоді як у 2015 році становив 4,3%.

Захист прав споживачів.

За 2016 рік відділом з питань захисту прав споживачів та торгівлі

 • Розглянуто 65 звернень споживачів;
 • підготовлено та винесено на розгляд виконкому 63 рішення;
 • зареєстровано та оформлено 9 книг відгуків та пропозицій;
 • проведено 4 наради з питань організації торгівлі та сфери послуг, захисту прав споживачів;
 • надано друкованих методичних матеріалів стосовно застосування норм Законів України «Про захист прав споживачів»: 16 споживачам та фізичним особам підприємцям.
 • з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції проведено конкурс «Купуй Вінницьке»
 • відділом було організовано і проведено 9 тематичних нарад із суб'єктами господарювання в сфері торгівлі та громадського харчування.

Демографічна ситуація.

 Розрахункова чисельність населення, яке проживає на території міської ради, за 2016 рік склала 24,0 тис. осіб, в т.ч. міське – 22,7 тис. осіб і сільське – 1,3 тис. осіб.

За 2016 рік у місті народилося 246 дітей. Кількість померлих осіб – 265. Всього зареєстровано 198 одружень та 126 розлучень.

З розрахунку на одну тисячу населення коефіцієнт народжуваності складає 10,25, а коефіцієнт смертності – 11,0. На одну тисячу населення коефіцієнт шлюбності – 8,25, а коефіцієнт розлучень – 5,25.

За 2016 рік порівняно з відповідним періодом 2015 року:

 • кількість народжених дітей збільшилася на 10,
 • кількість померлих осіб збільшилася на 16,
 • кількість одружень зменшилась на 39,
 • кількість розлучень збільшилася на 26.