Ладижинська міська рада
Святкування Дня міста
Виставка до Дня міста
МНВЦ ''Спадщина''
Вулиця Петра Кравчика
Центральна площа міста
Вулиця Будівельників
Вереснева клумба

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

Архівний відділ

Начальник архівного відділу
Ліневич Тетяна Арефівна

 
Адреса: 24321 Вінніицька область

м. Ладижин вул. П. Кравчика 4 кабінет № 19

Робочий телефон (04343) 6-17-90

Прийомні дні громадян та видача архівних довідок в архівному відділі міської ради: кожного понеділка та середи з 9.00 до 18.00 перерва з 13.00 до 14.00.

Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2000 року № 2059-ІІІ місто Ладижин віднесено до категорії міст обласного значення. Рішенням 20 сесії 23 скликання від 21.11.2000 року було затверджено нову структуру виконавчих органів ради, до якої було внесено і міський архів. Розпочав роботу в місті міський архів в 2001 році. Рішенням 26 сесії 23 скликання від 10.07.2001 року затверджено Положення про міський архів Ладижинської міської ради, рішенням 7 сесії 24 скликання від 10.12.2002 року відбулось перейменування на архівний відділ та затверджено Положення в новій редакції. Відповідно до Наказу Держкомархіву України від 05.06.2007 року № 84 рішенням 16 сесії 5 скликання від 22.08.2007 року затверджено Положення про архівний відділ Ладижинської міської ради в новій редакції.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 • складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
 • забезпечує облік, зберігання і охорону:
 1. документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ та організацій;
 2. документів Національного архівного фонду, що утворився в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
 3. документів особового походження, що надійшли до відділу;
 4. фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;
 5. документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об'єднаннями громадян;
 6. друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
 7. облікових документів і довідкового апарату до документів.
 • організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
 • проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.
 • за дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.
 • інформує Державний архів області про виявлення архівних документів , що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на її придбання.
 • складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції, щодо уточнення цього списку.
 • приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.
 • приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.
 • інформує міську раду, Державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
 • веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації - джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них Державному архіву області.
 • передає за угодою до Державного архіву області у визначені ним терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
 • створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі,
 • видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.